Đài phát thanh Vatican, thứ năm 23.02.2017Chương trình hôm nay gồm có:
- Tin tức
- Gặp Đức Giáo Hoàng
- Các nữ tu dòng Phansinh Thừa sai Đức Mẹ phục vụ bệnh nhân phong
- Theo Đạo tại tâm?

0 nhận xét :