Đài phát thanh Vatican, thứ sáu 03.02.2017Chương trình hôm nay gồm có:
- Tin tức
- Đức Thánh Cha nói về vấn đề các tu sĩ rời bỏ đời tu
- Chịu đựng bệnh ung thư với đức tin và niềm vui
- Thánh vịnh 74 phần I: Lời than van vì Đền Thánh bị phá hủy

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes