Bài hát chủ đề của Đại hội Giới trẻ Á Châu 2017Bài hát chủ đề của Đại hội Giới Trẻ Á Châu 2017 ở Indonesia
"Giới trẻ Sống Niềm Vui Tin Mừng" - Joyful! Living the Gospel

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes