Bản tin Công giáo Việt Nam: ngày 07/02 - 10/02/2017Tin Công giáo Việt Nam: từ 07/02 – 10/02/2017
Các tin chính sẽ phát:
1. GP. Hưng Hóa: Gặp Mặt Liên Tu Sĩ Giáo Phận Hưng Hóa 
2. GP Thái Bình: Thánh lễ An táng Ông Cố Phêrô Chu Văn Thinh 
3. GP Phan Thiết: Linh Mục Đoàn Giáo Hạt Hàm Tân Tĩnh Tâm
Bản tin có sử dung tư liệu từ website các Giáo phận.

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes