Bản tin Công giáo Việt Nam: ngày 17 - 21/02/2017Tin Công giáo Việt Nam: từ 17 - 21/02/2017
Các tinG chính sẽ phát:
1. TGP Hà Nội: Gx.Đồng Trì mừng 156 năm Cha Thánh Ven tử đạo
2. GP. Bùi Chu: Lễ khởi công xây dựng nhà thờ giáo họ Vinhsơn
3. GP Thanh Hóa: Chỉ thị về việc "Đức Mẹ Khóc" tại Gx.Ngọc Lẫm
4. GP. Ban Mê Thuột: Thánh lễ an táng cha cố An-rê Lê Trần Bảo 
5. GP. Nha Trang: Thánh lễ an tang Đức cha Phaolo Nguyễn Văn Hòa
Bản tin có sử dung tư liệu từ website các Giáo phận

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes