Bản tin Công giáo Việt Nam: ngày 24 - 28/02/2017Tin Công giáo Việt Nam: từ 24 - 28/02/2017 

Các tin chính sẽ phát:
1. GP Bùi Chu: Thức Hoá chuẩn bị mở Năm Thánh lần II
2. GP. Hưng Hóa: GLV và huynh trưởng hành hương nhà thờ Vĩnh Lộc
3. GP Thái Bình: Đại Hội Giới Trẻ Giáo Phận Thái Bình - Hưng Yên
4. GP. Vinh: Bùi Ngọa được tiếp cận “Qũy tín dụng cho người nghèo”
5. GP. Đà Lạt: Khánh thành Học viện Triết học Durando
Bản tin có sử dung tư liệu từ website các Giáo phận.

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes