Cha Bề Trên Cả dòng Don Bosco gặp gỡ giới trẻ Miền NamNguồn: WGPSG- Cha Bề Trên Cả dòng Don Bosco - linh mục Angel Fernandez Artime - đã gặp gỡ giới trẻ vào chiều thứ Ba 21-2-2017 tại trụ sở Tỉnh Dòng Don Bosco ở Xuân Hiệp, Thủ Đức. (Phần 1)

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes