Chúa Nhật VII Thường Niên A - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 19/02/2017Chúa Nhật VII Thường Niên A - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp_ www.dcctvn.org 19/02/2017
"Các con hãy yêu thương thù địch các con". (Mt 5,45)
“Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em” (Mt 5,44)

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes