Chúa Nhật VIII Thường Niên A - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 18g - 25/02/2017Chúa Nhật VIII Thường Niên A - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 18g _ www.dcctvn.org 25/02/2017 
“Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi Tiền Của được” (Mt 6,24)

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes