'CHÚNG TA PHẢI CÓ BỔN PHẬN ĐÒI CÔNG LÝ NHƯNG KHÔNG ĐƯỢC BÁO THÙ''CHÚNG TA PHẢI CÓ BỔN PHẬN ĐÒI CÔNG LÝ NHƯNG KHÔNG ĐƯỢC BÁO THÙ'

0 nhận xét :