Công Giáo Thế Giới ngày 09.2.2012


Tin Công Giáo Thế Giới ngày 09.2.2012
Đức Thánh Cha kêu gọi chống lại nạn buôn người
Lần đầu tiên Đền Thánh Phêrô tổ chức buổi hát Kinh Chiều của Anh Giáo
ĐTC khuyến khích Kitô hữu sống nên dấu chỉ niềm Hy Vọng

0 nhận xét :