Hãy sống yêu thương – Trình bày: Đình TrinhHãy sống yêu thương – Trình bày: Đình Trinh
Sáng tác: Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Hòa âm: Quang Phúc

0 nhận xét :