Lời Hằng Sống Chúa Nhật 05.02.2017: CHO NHÂN GIANLời Hằng Sống
Chúa Nhật 05.02.2017
Linh mục Antôn Lê Ngọc Thanh, DCCT

0 nhận xét :