Lời Hằng Sống Chúa Nhật 05.02.2017: CHO NHÂN GIANLời Hằng Sống
Chúa Nhật 05.02.2017
Linh mục Antôn Lê Ngọc Thanh, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes