Lời Hằng Sống Chúa Nhật 19.02.2017: LUẬT MỚILời Hằng Sống
Thứ Bảy 18.02.2017
Linh mục Giuse Đinh Hữu Thoại, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes