Lời Hằng Sống Thứ Ba 21.02.2017: TIẾP ĐÓN CHÍNH THẦY GIÊSULời Hằng Sống
Thứ Ba 21.02.2017
Linh mục Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes