Lời Hằng Sống Thứ Ba 28.02.2017: SỐNG VÌ TIN MỪNGLời Hằng Sống
Thứ Ba 28.02.2017
Linh mục Giuse Nguyễn Văn Toản, DCCT

0 nhận xét :