Lời Hằng Sống Thứ Bảy 18.02.2017: VINH QUANG NƯỚC TRỜILời Hằng Sống
Thứ Bảy 18.02.2017
Linh mục Giuse Đinh Hữu Thoại, DCCT

0 nhận xét :