Lời Hằng Sống Thứ Bảy 18.02.2017: VINH QUANG NƯỚC TRỜILời Hằng Sống
Thứ Bảy 18.02.2017
Linh mục Giuse Đinh Hữu Thoại, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes