Lời Hằng Sống Thứ Bảy 25.02.2017: NƯỚC TRỜI CỦA THẦY GIÊSLời Hằng Sống
Thứ Sáu 24.02.2017:
Linh mục Giuse Lê Quang Uy, DCCT

0 nhận xét :