Lời Hằng Sống Thứ Năm 16.02.2017: SỰ ĐAU KHỔLời Hằng Sống
Thứ Năm 16.02.2017
Linh mục Giuse Đinh Hữu Thoại, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes