Lời Hằng Sống Thứ Tư 01.02.2017: CHUYỆN QUÊ NHÀLời Hằng Sống
Thứ Tư 01.02.2017
Linh mục Antôn Lê Ngọc Thanh, DCCT

0 nhận xét :