RFA: Lễ hội: Mặt trái và biến tướng!Lễ hội truyền thống là một nét văn hóa đặc trưng của các dân tộc trên thế giới. Dân Việt cũng có những lễ hội độc đáo riêng. Tuy nhiên, vừa qua nhiều lễ hội trong nước bị biến tướng đến mức mê tín dị đoan; cũng như một số hình thức man rợ khác lại tái hiện khiến dư luận bức xúc. 

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes