Suy Niệm với Đức Thánh Cha Phanxicô 07/02/2017: Câu chuyện 'Hướng Về Nagasaki'• Không thể sống đời sống Kitô hữu nếu không ghi nhớ ký ức, không hy vọng và không can đảm
• Này con đây
• Tội phạm đến Chúa Thánh Thần thì không bao giờ được tha
Bên cạnh đó là Câu chuyện “Hướng Về Nagasaki”.
Sau cùng, là bài Thánh Ca Ngài Có Đó qua tiếng hát của Như Ý.

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes