Thánh Ca Mùa Chay - Thánh Giá Nào Cho Con? Trình bày: Ca Sĩ Lệ Hằng.Sáng tác: Lm. Nhạc Sĩ Nguyễn Văn Tuyên.
Trình bày: Ca Sĩ Lệ Hằng.
Graphics: J.B. Đặng Minh An

0 nhận xét :