Thánh lễ tại nhà nguyện Marta, 06.02.2017: Làm nô lệ cho tình yêu Thiên Chúa thì có tự do

0 nhận xét :