Thánh lễ tại nhà nguyện Marta, 09.02.2017: Người phụ nữ mang đến cho thế giới vẻ đẹp hài hòa


Thánh lễ tại nhà nguyện Marta, 09.02.2017: Người phụ nữ mang đến cho thế giới vẻ đẹp hài hòa

0 nhận xét :