Thánh lễ tại nhà nguyện Marta, 24.02.2017: trong Chúa công bằng là thương xót

0 nhận xét :