Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân - Bài giảng hành hương kính Đức Mẹ Hằng Cứu GiúpThái Hà (30.01.2017) – Hàng ngàn người đã về Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Thái Hà để hành hương Minh Niên kính Đức Mẹ trong ngày Mồng Ba Tết.

Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân, Giám mục Giáo phận Đà Nẵng đã chủ sự thánh lễ đồng tế lúc 10 giờ 00.

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes