Đức cha Micae Hoàng Đức Oanh: Hãy sám hối, trở về phục vụ nhân dânChuyện vắn- Chuyện dài: Đức cha Micae Hoàng Đức Oanh: Hãy sám hối, trở về phục vụ nhân dân, ngày 21.02.2017

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes