Đức cha Micae Hoàng Đức Oanh: Hãy sám hối, trở về phục vụ nhân dânChuyện vắn- Chuyện dài: Đức cha Micae Hoàng Đức Oanh: Hãy sám hối, trở về phục vụ nhân dân, ngày 21.02.2017

0 nhận xét :