Đức Giáo Hoàng: Chúng ta có ADN của con cái Thiên ChúaĐức Giáo Hoàng Phanxico nói về 3 món quà Thiên Chúa tặng con người trong công trình tạo dựng của Ngài.

0 nhận xét :