Đức Thánh Cha tiếp kiến chung, 01.02.2017: Sau khi chết chúng ta sẽ luôn mãi ở với Chúa

0 nhận xét :