VÂNG LỜI BỀ TRÊN, Linh mục và bà con giáo dân Song ngọc dừng cuộc tuần hành kiện Formosa

0 nhận xét :