(VOA) Ngữ pháp Thông dụng: Tiền đềĐây là chương trình Everyday Grammar – Ngữ pháp Mỗi ngày. Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng bàn về một chủ đề có lẽ cũng ít được bàn đến, đó là "Tiền đề - Antecedent." “Antecedent” có nghĩa là cái gì đó đến trước một thứ khác. Đó là một danh từ hoặc một cụm danh từ mà một đại từ đang ám chỉ tới. Nhưng các bạn đừng sợ từ Latin to tát này nhé. Cùng tìm hiểu với VOA qua video dưới đây nhé. 

Trong câu: “When you give candy to children, give them what they like" thì tiền đề ở đây sẽ là children bởi vì “them” và “they” là các đại từ cá nhân ngôi thứ ba.

Trong câu “Chris hurt his ankle playing basketball" thì tiền đề ở đây là Chris và đại từ cá nhân là “his.”

Ngoài ra, tiền đề là điểm chuẩn cho một đại từ quan hệ. Ví dụ như trong câu: “The party that everyone was invited to was cancelled" thì party là tiền đề và that là đại từ quan hệ.

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes