(VOA) Thành ngữ tiếng Anh thông dụng: Bite off more than they can chewChào mừng các bạn đến với chương trình Anh ngữ trong Một phút. Câu nói này dường như là có liên quan tới việc ăn uống…Nhưng những người bạn của chúng ta có thực sự đang nói về thức ăn hay không? Cùng nghe nhé.

Nếu ai đó “bites off more than they can chew”, có nghĩa là người đó cố làm quá nhiều. Nếu bạn đang nghĩ tới việc cắn một miếng thật to và cố nhai, bạn sẽ hiểu được ý của câu nói này. Trong trường hợp của Anna, cô ấy ôm đồm quá nhiều việc – nhưng không thể kham hết.

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes