30 ngày cầu nguyện với Thánh Giuse- Hình ảnh: https://youtu.be/s75aewbMT9w
- Bài hát: Nhành huệ hồng ân (Holy Thắng) trong phim Huệ Đêm
- Chuyển ngữ lời kinh: Hồng Thủy OP
- Giọng đọc và Thực hiện Video: Tứ Quyết SJ

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes