Đài phát thanh Vatican, Chúa nhật 05.03.2017Chương trình hôm nay gồm có:
- Tin tức
- Xin ơn rèn luyện tâm hồn 
- Các di tích khảo cổ thời các vua Israel và Giuđa
- Thế đứng của việc hành hương giữa lòng đạo đức và phụng vụ

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes