Đài phát thanh Vatican, Chúa nhật 19.03.2017Chương trình hôm nay gồm có:
- Tin tức
- Lạy Thánh Giuse, xin cầu cho bố con!
- Hôn thú của Thánh Giuse là thật hay giả?
- Đức Mẹ Fatima

0 nhận xét :