Đài phát thanh Vatican, thứ năm 09.03.2017Chương trình hôm nay gồm có:
- Tin tức
- Sứ điệp Đức Thánh Cha gửi đến cuộc gặp gỡ của các phong trào bình dân
- Người nữ tu và chương trình tu đức thần học
- Nhớ về những người phụ nữ tuyệt vời

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes