Đài phát thanh Vatican, thứ năm 23.03.2017Chương trình hôm nay gồm có
- Tin tức
- Gặp Đức Giáo Hoàng
- Hoạt động tông đồ phục vụ người da đỏ, người khiếm thính và người vô gia cư của giáo sứ thánh Benedette
- Từ hạt cơm tới nếp nghĩ

0 nhận xét :