Đài phát thanh Vatican, thứ năm 30.03.2017Chương trình hôm nay gồm có
- Bản tin
- Gặp Đức Giáo Hoàng
- Bà mẹ can đảm
- Tôi không còn cô đơn

0 nhận xét :