Đài phát thanh Vatican, thứ sáu 17.03.2017Chương trình hôm nay gồm có:
- Tin tức
- Vấn đề phát thanh qua sóng ngắn của Đài Vatican
- Chầu Thánh Thể ngày đêm giúp gìn giữ thành phố an bình
- Thánh vịnh 78 II: Sự nhân lành và thương xót vĩnh cửu của Thiên Chúa đối với dân Israel bất trung

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes