Đài phát thanh Vatican, thứ sáu 24.03.2017Chương trình hôm nay gồm có
- Tin tức
- Những thách đố và các vấn đề mục vụ của Giáo Hội Công Giáo tại Canada
- Trạm xá lưu động của người nữ tu phục vụ người nghèo
- Thánh vịnh 78 III: Israel bất trung nhưng Thiên Chúa vẫn nhân lành thương xót họ

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes