Đài phát thanh Vatican, thứ tư 01.03.2017


Đài phát thanh Vatican, thứ tư 01.03.2017
Chương trình hôm nay gồm có:
- Tin tức
- Cuộc phỏng vấn vị linh mục giảng thuyết tĩnh tâm mùa chay cho Đức Thánh Cha và Giáo triều Roma
- 30 ngày cầu nguyện với thánh Giuse
- Vai trò của hoàn cảnh trong phán đoán luân lý

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes