Đài phát thanh Vatican, thứ tư 08.03.2017Chương trình hôm nay gồm có:
- Tin tức
- Ngày quốc tế chống nạn nô lệ trẻ em
- Chia sẻ về năm phục vụ tình nguyện cho chương trình giúp người nghèo của Vides Hoa Kỳ
- Ý thức và tự do của con người trong hành vi luân lý theo giáo huấn của Công đồng Vatican II.

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes