Bài giảng của ĐTC Phanxicô trong lễ Kính trọng thể Thánh Cả Giuse"XIN THÁNH GIUSE CHO CHÚNG TA BIẾT ƯỚC MƠ NHỮNG ĐIỀU CAO ĐẸP", Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói trong bài giảng lễ Kính trọng thể Thánh Cả Giuse, bạn trăm năm của Đức Trinh Nữ Maria

0 nhận xét :