Bản tin Công giáo Việt Nam: ngày 15 - 17/03/2017Tin Công giáo Việt Nam: từ 15 - 17/03/2017
Các tin chính sẽ phát:
1. GP. Bắc Ninh: Thánh lễ trao tác vụ thừa tác viên Thánh Thể ngoại lệ
2. GP. Bùi Chu: Lục Thủy đón vị mục tử mới
3. GP.Thái Bình: Thiên Lộc kỷ niệm 20 năm thánh đường thánh Stêphanô
4. GP. Phát Diệm: Thánh lễ an táng cha cố Giuse Phạm Đức Tấn 
5. DCCT Hà Nội: Thái Hà tổ chức Tĩnh tâm Mùa chay 2017 cho giới trẻ
Bản tin có sử dung tư liệu từ website các Giáo phận

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes