Bản tin Công giáo Việt Nam: ngày 28 - 31/03/2017Tin Công giáo Việt Nam: từ 28 - 31/03/2017
Các tin chính sẽ phát:
1. GP. Bùi Chu: Gia trưởng, hiền mẫu Quần Phương - Ninh Cường tĩnh tâm
2. GP. Hưng Hóa: Đại Hội ACIES Comitium Lào Cai-Yên Bái
3. GP. Hải Phòng: Cha quản hạt Kẻ Sặt nhận chính xứ Kẻ Sặt
4. GP. Long Xuyên: Các bạn trẻ học hỏi về đời sống gia 
5. DCCT Hà Nội: Chương trình “24h cho Chúa” 
Bản tin có sử dung tư liệu từ website các Giáo phận

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes