Bộ phim Đức Mẹ hiện ra tại Fatima với 3 trẻ Lucia, Jacinta và Phanxicô
Phép Lạ Đức Mẹ Fatima | The Miracle of Our Lady of Fatima 1952

0 nhận xét :