Câu trả lời thực sự của ĐGH trước đề xuất truyền chức linh mục cho người nam đã kết hôn

0 nhận xét :