Cha cố Matthêu Vũ Khởi Phụng 1 nhân cách sống - Lm. Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong, DCCTBài giảng Thánh lễ Giỗ cha cố Matthêu Vũ Khởi Phụng, DCCT
Lúc 18h30 ngày 02/03/2017 tạ nhà thờ Thái Hà.
Lm. Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong, DCCT
(chọn HD phía tay phải để xem cho rõ)
Chúng ta cũng tưởng nhớ đến ngài qua bài chia sẻ

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes