Chúa Nhật tuần IV Mùa Chay A_18g 30 - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu GiúpChúa Nhật tuần IV Mùa Chay A_18g 30 - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp_ www.dcctvn.org
“Tôi đến thế gian này chính là để cho người không xem thấy được thấy, và kẻ xem thấy lại nên đui mù!” (Ga 9,39)

0 nhận xét :