Chúa Nhật tuần IV Mùa Chay A_18g 30 - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu GiúpChúa Nhật tuần IV Mùa Chay A_18g 30 - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp_ www.dcctvn.org
“Tôi đến thế gian này chính là để cho người không xem thấy được thấy, và kẻ xem thấy lại nên đui mù!” (Ga 9,39)

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes